Nie można kontynuować gry

nie można obrócić tego dźwigu w prawo w stronę tej górki przez co nie można iść dalej w grze i fabule